About

Dzień dobry, nazywam się Michał Raciborski, jestem psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) –  w procesie kształcenia. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w ramach tej organizacji superwizuję swoją pracę.  Prowadzę konsultacje również w j.angielskim. 

 

Bio

Edukacja:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2010r. – mgr psychologii.

Uniwersytet w Białymstoku – Studia Podyplomowe uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

Doświadczenie zawodowe:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – jako doradca zawodowy oraz psycholog wykorzystywałem swoje kompetencje udzielając wsparcia psychologicznego osobom w trudnej sytuacji zawodowej.

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH – udzielałem wsparcia psychologicznego osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmowałem się poradnictwem dla rodziców i rodzin.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – jako psycholog udzielałem indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. 

Ukończone szkolenia:

• Certyfikowane Szkolenie Trenerskie;

• Szkolenie z Interwencji Kryzysowej;

• Narzędzie do badania kompetencji – Szkolenie trenerskie;

• Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych;

• Dialog motywujący;

• Racjonalna Terapia Zachowań;

• Integri TSR – Studium Terapii I Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach – poziom zaawansowany

Moje wartości

Od 13 lat pomagam innym w odkrywaniu i realizacji potencjału zawodowego i osobistego.

Zrealizowałem ponad 1000 godzin wsparcia indywidualnego i grupowego. Mam doświadczenie w pracy z osobami orzeczonymi o stopniu niepełnosprawności, osadzonymi, klientami opieki społecznej, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne. 

W gabinecie zajmuję się poradnictwem, diagnozą, terapią krótkoterminową, wsparciem psychologicznym. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż. 

W swojej pracy wierzę w to, że każdy ma to czego trzeba, żeby poradzić sobie z występującymi trudnościami, nie każdy tylko jest w stanie w danym momencie to dostrzec. 

Bliskie są mi założenia psychologii pozytywnej i trzeciej fali CBT

O nurcie, w którym pracuję: TSR koncentruje się na rozmowie budującej rozwiązania w oparciu o zasoby wewnętrzne i zewnętrzne człowieka, zamiast na deficytach i diagnozie psychopatologicznej. Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, co oznacza „tak szybko, jak to jest możliwe dla klienta”. Nurt ten zakłada, że to klient jest ekspertem od swojego życia i posiada zasoby do dokonania zmiany, a terapeuta mu w tym procesie towarzyszy.

Shopping Cart